تبلیغات
ashegh - شعر خودم-اولین مطلب
شنبه 31 اردیبهشت 1390

شعر خودم-اولین مطلب

   نوشته شده توسط: alireza beigy    

ناله ی بیچارگی،از نفسم رست ورفت                          

                               مرغ دلم را ببین،بار سفر بست و رفت

هر چه که گفتم خدا،رحـم بکـن بر دلـم

                           عشقم ازاین دایره،زود وسریع جست ورفت

رفـت ولـی رفـتـنـش،اول ایـن غربـتـم

                         ازمی بدبختی ام،خورد وکه شدمست ورفت

او بـرود بـاکـسـی،مـیشـکنـد ایـن دلـم

                         رفت ولی تا ابد،در دل من هست و رفت

سحر دو چشمش مرا،بسته به قفل جنون

                          کرده مرا تا جنون،عاشق دل بست و رفت

دانه به دانه که نه،اشک بریزم زیاد

                         خار و ذلیلش شدم،کرده مرا پست و رفت

شبنم چشمان من،برگ گلت را ربود

                  وای چه زود عشق من،خاطره پیوست ورفت

قبل تو ای عشق من،درد فراغت نبود

                     بی تو فلک درد و رنج،داد به این دست و رفت

این شعر از خودم بود-امیدوارم لذت ببرید                                    نظر یادتون نره