تبلیغات
ashegh - عشق
شنبه 31 اردیبهشت 1390

عشق

   نوشته شده توسط: alireza beigy    

خداوند متعال پس از خلق انسان همه ی احساسات او را آفرید.ترس،دوست داشتن،تنفر و ....... . امّا او میخواست در ذات بی نهایت طلب انسان حسی قرار دهد که او با پیمودن راه پر پیچ و خم و پر خطر و در نهایت زیبایی این احساس به خود او یعنی «خدا» برسد.او تمام احساسات زیبای ملکوتی با همه ی دردهای دوری و فراغ و همه و همه ی عوامل کورکننده و همه ی عواملی که به دنبال خود حسادت را بدنبال دارند و...... را در یک حس جمع کرد و آن را «عشق» نهاد.خداوند متعال عشق را یک ابزار دو کاره آفرید.یکی برای مجازات و یکی برای پاداش.اگر که خواست انسانی را مجازات کند او را عاشق میکند و به عشقش نمیرساند.اگر هم خواست انسانی را پاداش بزرگی دهد او را عاشق کرده،به عشقش میرساند و تا آخر عمرش او را از او نمیگیرد.از سوی دیگر عشق را پلی قرار داد که نهایت این پل به خودش میرسد و رستگاری انسان را در بردارد.


برچسب های عاشق: خرید از فروشگاه ،